Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Privacy Policy

 

Πολιτική απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι η ιστοσελίδα http://www.bluebrown.gr  (αναφέρεται στο υπόλοιπο κείμενο ως Bluebrown.gr), η οποία και αποτελεί τον ιστότοπο της εταιρίας Blue Brown Properties ΟΕ που εδρεύει στην Γλυφάδα, Πανδώρας 16, Τ.Κ. 166 74, τηλέφωνο 2108948048, e-mail: info@bluebrown.gr. Η Blue Brown αναγνωρίζει ότι η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται στην επίδειξη σεβασμού στην ιδιωτικότητά σας και στην προστασία των δεδομένων αυτών. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών.

To Bluebrown.gr ασχολείται εκτενώς με την έρευνα για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία των πληροφοριών των χρηστών, που παρέχονται από την επίσκεψη ή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογικών μέτρων για την πρόληψη μιας πιθανής ανεπιθύμητης από πλευράς κάποιων χρηστών χρήσης των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία αυτών γίνεται σύμφωνα με τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιδιωτικότητα και την προσωπική ταυτότητα.

Παρακαλείται ο χρήστης ακόμη και αν το έχει κάνει παλαιότερα, να αναγνώσει τους επικαιροποιημένους όρους της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα Bluebrown.gr και όταν κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά του. Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Bluebrown.gr, ο χρήστης μάς παρέχει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον παρόν κεφάλαιο της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Συλλογή δεδομένων πλοήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα, οι διαδικασίες και οι υπολογιστικές τεχνικές, που διέπουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η δε συλλογή αυτή εκτελείται αυτομάτως από τους μηχανισμούς πρόσβασης και λειτουργίας όπως φόρμες και  πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο όπως http/https.

Kάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται με τον ιστότοπο το Bluebrown.gr, κάθε φορά που ζητά περιεχόμενο, καθώς και κάθε φορά που προβαίνει σε μια ενέργεια, τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται στα συστήματα του διαδικτυακού μας τόπου με τη μορφή αρχείων πίνακα ή γραμμικών δεδομένων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP ή Proxy, ονόματα τομέα (domain) των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη με τη μορφή URI (Uniform Resource Identifier), η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης στο διακομιστή, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να υποβάλει την αίτηση στο διακομιστή, το μέγεθος των  δεδομένων, ο αριθμητικός κωδικός (response code) που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή, η διάρκειας της επίσκεψης, οι σελίδων που επισκέφθηκε, καθώς και πληροφορίες  για το χρόνο και συχνότητα της χρήσης των υπηρεσιών μας καθώς και άλλες παράμετροι που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον υπολογιστή του χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Bluebrown.gr, με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανωνύμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής για τον εντοπισμό σελίδων και υπηρεσιών στις οποίες ο χρήστης επιδεικνύει προτίμηση.

Παράλληλα, τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς διερεύνηση ευθύνης σε περίπτωση παραβατικών συμπεριφορών και διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε βάρος της ιστοσελίδας ή σε βάρος των των χρηστών της.

 

Κατηγορίες χρηστών

Σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας, οι χρήστες διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: οι ιδιώτες χρήστες που ενδιαφέρονται για αγορά μέσω της εταιρείας μας ή ανάθεση κάποιου περιουσιακού τους στοιχείου  για πώληση ή μίσθωση μέσω της εταιρείας μας και οι επαγγελματίες του κλάδου της αγοράς ακινήτων, όπως οι κτηματομεσίτες, κατασκευαστικές εταιρείες και άλλοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι ιδιώτες χρήστες μπορούν ως επί το πλείστoν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ανώνυμα (όπως αναζήτηση ακινήτων), ενώ για άλλες υπηρεσίες είναι απαραίτητο να εγγράφονται πριν από τη χρήση. Οι επαγγελματίες χρήστες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προορίζονται γι’ αυτούς πάντα μετά από εγγραφή τους.

 

Κατηγορίες Δεδομένων

Οι κατηγορίες δεδομένων που μπορεί να επεξεργαζόμαστε είναι:

Δεδομένα χρήσης, δηλαδή δεδομένα που έχουμε συλλέξει από επισκέπτες και χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, του proxy, του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί, της έκδοσής του, του λειτουργικού του συστήματος, της προέλευσής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που επισκέφθηκε, καθώς και των πληροφορίων για το χρόνο, συχνότητα, και μοτίβα της χρήσης των υπηρεσιών μας.

Δεδομένα λογαριασμού, δηλαδή το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, και email που μας έχει υποβάλλει ο χρήστης.

Δεδομένα προφίλ, δηλαδή τα στοιχεία πρόσβασης που ο χρήστης έχει επιλέξει ώστε να ταυτοποιείται και να μπορεί να εισέλθει στο λογαριασμό του.

Δεδομένα υπηρεσιών, δηλαδή δεδομένα από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του.

Δημόσια Δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Δεδομένα υποστήριξης, δηλαδή δεδομένα που κάποιος χρήστης έχει στείλει σε εμάς για την υποστήριξη κάποιου αιτήματος ή απορίας σε σχέση με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Δεδομένα ειδοποιήσεων, δηλαδή δεδομένα που ο χρήστης παρείχε, ώστε να πληροφορείται για νέα, ενημερωτικά δελτία, και συναφείς πληροφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.

 

Σκοπός της Επεξεργασίας

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας αντιμετωπίζονται με καθ’ όλα νόμιμο τρόπο και σύμφωνα πάντα με τις αρχές της αναλογικότητας, της νομιμότητας και στα πλαίσια που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και θα χρησιμοποιούνται αυστηρώς και μόνο για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής παροχής των υπηρεσιών μας και την καλύτερη περιήγηση των χρηστών στην ιστοσελίδα μας.

Εκτός της αυτόματης συλλογής των δεδομένων πλοήγησης, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παρέχει οικειοθελώς πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, που θα συλλέγονται από το Bluebrown.gr αποκλειστικά μέσω της συμπλήρωσης ορισμένου πεδίου εισαγωγής σε φόρμες επικοινωνίας , που προτείνεται για να εισάγουν τα δεδομένα τους οι χρήστες, στον ιστότοπο. Οι φόρμες επικοινωνίας είναι διαφορετικού τύπου, ανάλογα με το είδος υπηρεσίας, την οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης.

Για τους επαγγελματίες χρήστες το Bluebrown.gr συλλέγει τα προσωπικά τους δεδομένα στο διαδικτυακό του τόπο μέσω φόρμας εγγραφής ή/και διαχειριστικού συστήματος για επαγγελματίες.

Σε αρκετές εφαρμογές και υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομικό κώδικα, και άλλα προσωπικά στοιχεία). Η αποστολή αυτών των δεδομένων γίνεται εκουσίως και ρητώς και περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα είναι αναγκαία για τους σκοπούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχει ο χρήστης θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένα ηλεκτρονικά μέσα, και θα υφίστανται σε επεξεργασία με τα πλέον ασφαλή και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που ενδεχομένως υπάρχουν στον ιστότοπο συνεπάγεται την απόκτηση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αποστολέα. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στα αιτήματα που στέλνονται και για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται.

Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή, κυρίως μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων διαδικασιών, ενώ η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται απευθείας, είτε από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας (Bluebrown.gr), είτε από εξωτερικό συνεργάτη εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου, είτε από τρίτο ως προς τον υπεύθυνο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 .

Προβλέπονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή αντισυμβατικής ή παράνομης χρήσης δεδομένων, απώλειας αυτών ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν συλλέγονται δεδομένα από τον ιστότοπο  χωρίς την απαραίτητη συναίνεση, σε περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούν στην παροχή κάποιας υπηρεσίας.

 

Ανάγκη για ρητή συγκατάθεση

Κατά τη χρήση μέρους των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, τα παρεχόμενα από το χρήστη προσωπικά δεδομένα (στοιχεία επικοινωνίας)  μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους αν είναι αναγκαίο για τη δημιουργίας μιας συμφωνίας στα πλαίσια της ανάθεσης κάποιου περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 αλλά και σύμφωνα με έτερες διατάξεις εθνικών νόμων, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, θα ζητείται από τον χρήστη ειδικώς όπως δώσει την ειδική και ρητή συγκατάθεσή του υποχρεωτικώς για την επεξεργασία και την επικοινωνία των δεδομένων αυτών, επιλέγοντας ειδικό κουτί με την ένδειξη «Αποδέχομαι».

 

Φύση της παροχής δεδομένων

Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά σε περίπτωση άρνησης παροχής προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας που ζητήθηκε, τότε δεν θα είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί. Σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μπορεί να επεξεργαστεί τις αιτήσεις και να εκτελέσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.

 

Μέθοδοι Επεξεργασίας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και οποιουδήποτε σχετικού εθνικού νόμου βρίσκεται σε ισχύ, εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση προς τις νομοθετικές αυτές διατάξεις, αλλά και στις όποιες σχετικές με το αντικείμενο αυτό (προστασία προσωπικών δεδομένων) συμβατικές διατάξεις ήθελε συμφωνηθούν μεταξύ των μερών, ήτοι του χρήστη και του υπευθύνου επεξεργασίας δια της ιστοσελίδας μας. Η καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται σε έγγραφο και ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας και πάντα με γνώμονα τους προαναφερθέντες σκοπούς και, σε κάθε περίπτωση, για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα, είτε άμεσα και αυτοπροσώπως, είτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τρίτων υποκειμένων που θα ενεργούν ως διαχειριστές, εσωτερικοί ή ενδεχομένως εξωτερικοί της δομής του ή ως αντιπρόσωποι, σε κάθε περίπτωση για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας (Bluebrown.gr).

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 , ενεργοποιείται ένα σύστημα επαλήθευσης κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε επικοινωνίες μέσω της απάντησης στις ανακοινώσεις που τίθενται στη διάθεση των χρηστών. Τα καταχωρημένα δεδομένα μπορούν να εξακριβωθούν, με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων ή περιεχομένου που δεν συμμορφώνονται με τους Γενικούς Όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να κοινοποιηθούν σε τρίτους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία θα πρέπει να προστατεύονται με φυσικές και λογικές μεθόδους, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της διάδοσης, της απώλειας και της καταστροφής των δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το Bluebrown.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται. Ωστόσο, παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από την ιστοσελίδα μας για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και το Bluebrown.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Ο τελευταίος πρέπει να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα μας σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τον χρήστη από το λογαριασμό του και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

Το Bluebrown.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - σε ενέργειες, όπως: α) καταγραφή και αποθήκευση κάθε επικοινωνίας του επισκέπτη- χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των email επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους εργαζόμενούς του, πελάτες ή άλλα πρόσωπα, β) διερεύνηση οιασδήποτε καταγγελίας σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) απόσυρση φωτογραφιών και γενικώς αποσταλέντων από τον χρήστη δεδομένων και πληροφοριών, που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας μας δ) διαγραφής εγγεγραμμένων μελών, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας μας μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

Συλλέγουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι νόμοι στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε μαζί σας. 

Το Bluebrown.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο και τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό περί απορρήτου από ιστότοπους που δεν διαχειρίζεται ο ίδιος.

 

Μεταφορά δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής μας μπορούν να μεταφερθούν εκτός της ελληνικής επικράτειας αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητούνται μέσω διαδικτυακού μας τόπου και σύμφωνα τους όρους της παρούσης πολιτικής απορρήτου και τις ειδικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016  .Το Bluebrown.gr σε καμία περίπτωση δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, ενώ κατά την κοινοποίησή τους σε τρίτους, στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερθεισών υπηρεσιών, αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της.

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τις μηχανές αναζήτησης και τα δεδομένα τοποθεσίας

Τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την ανάλυση της κίνησης στο διαδίκτυο και να διευκολύνουν την πλοήγηση και πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα. Με τη χρήση cookies τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταδίδονται ή αποκτώνται και τα συστήματα εντοπισμού χρηστών δεν χρησιμοποιούνται. Αν ο χρήστης δεν θέλει οι πληροφορίες του να συλλέγονται μέσω αυτού του μηχανισμού (χρήση cookies), ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει μια απλή διαδικασία στο πρόγραμμα περιήγησης, που επιτρέπει την άρνηση της λειτουργίας των cookies (Incognito mode).

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις για ακίνητα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και την εφαρμογή θα είναι ορατές στις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στην εσωτερική μηχανή αναζήτησης και θα είναι διαθέσιμες στις γνωστές μηχανές αναζήτησης καθώς ο ιστότοπος επιτρέπει την προσθήκη σε ευρετήριο των περιεχομένων του από τρίτους. Τα αποτελέσματα αναζήτησης σε μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου  δεν τα διαχειρίζονται ο ιστότοπος αλλά ο χρήστης μπορεί να αναφέρει την αφαίρεση της σελίδας και να ζητήσει την ενημέρωση του αποθηκευμένου αντιγράφου απευθείας στη μηχανή αναζήτησης.

 

Διάρκεια της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων δεν θα διαρκεί περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής αυτών, δηλαδή την αποθήκευση των κριτηρίων αναζήτησης, την κοινοποίηση, τη δημοσίευση ανακοινώσεων και την επαφή με τους επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια του χρήστη.

Η επεξεργασία θα διαρκέσει έως ότου το ενδιαφερόμενο μέρος αποφασίσει να ακυρώσει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, με επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Επίσης, θα είναι δυνατόν να διαρκέσει και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση των προσωπικών δεδομένων καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων.

 

Δικαιώματα του χρήστη

Η νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων, παρέχει στον ενδιαφερόμενο χρήστη την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι προσωπικών δεδομένων, ακόμη και αν δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί και ότι τα δεδομένα αυτά διατίθενται με κατανοητή μορφή.

Μπορεί, επίσης, να ζητήσει να γνωρίζει την προέλευση των δεδομένων, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, των εκτελούντων απλώς την επεξεργασία και τρίτων για λογαριασμό του υπευθύνου, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα προσωπικά δεδομένα του, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων του και τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων και άλλα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 .

Μπορεί επίσης να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, τη διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, την ενημέρωσή του σχετικά με τα προηγούμενα, τη λήψη των δεδομένων αυτών σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τύπο δεδομένων ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, να εναντιωθεί στην επεξεργασία και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

Σχετικά με απορίες που αφορούν την πολιτική απορρήτου

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα πολιτική ή γενικότερα αναφορικά με τις δραστηριότητες του Bluebrown.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bluebrown.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανδώρας 16, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 74 ή στο τηλέφωνο 2108948048.