Μίσθωση Οικιστικού Ακινήτου

  1. Ο νόμος ορίζει ως ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα 3 έτη ασχέτως με το τι ορίζει το συμβόλαιο.  Για περίοδο μεγαλύτερη των 3 ετών ισχύει ότι αναγράφεται στο συμβόλαιο.
  2. Τα κοινόχρηστα επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
  3. Συνήθως καταβάλλεται από ένα έως δύο μισθώματα ως εγγύηση. 
  4. Η ετήσια προσαύξηση συνήθως ορίζεται στο συν 2 - 2,5% πλέον του ΔΤΚ (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή), όπως αυτός ορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, και συνήθως δεν ξεπερνά το 5%.
  5. Η υπομίσθωση απαγορεύεται αλλά αν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών πρέπει να αναφερθεί ρητά στο συμβόλαιο ότι επιτρέπεται.
  6. Είναι υποχρεωτικό να κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω του taxisnet το συμβόλαιο στην ΔΟΥ εντός 30 ημερών από τη υπογραφή του άλλως για όποια καθυστέρηση καταβάλλεται πρόστιμο. Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση του μισθωτηρίου από τον ιδιοκτήτη, πρέπει να κάνει αποδοχή ο ενοικιαστής.