Σπίτια σε αγωγούς νερού!

Τα σπίτια αυτά είναι φτιαγμένα μέσα σε αγωγούς νερού φτιαγμένους από μπετόν.

Πηγή: tinyhousetalk