Ασφάλιση ακινήτου

Η Ασφάλιση ακινήτου από το νόμο είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που για την αγορά του ακινήτου, υπάρξει εμπράγματη εξασφάλιση, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί δανείου. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες φόρμες υποβολής για την ασφάλιση ακινήτου. Είναι όμως σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλα τα ρίσκα και οι φθορές που μπορούν να σας υποβαθμίσουν την αξία του ακινήτου ή να σας δημιουργήσουν απρόβλεπτα και ασήκωτα βάρη. Τέτοιες φθορές και ρίσκα μπορεί να προκληθούν από σεισμό, πυρκαγιά, κλοπές, διαρροή σωλήνων νερού κ.α.