Έλεγχος ακινήτου

Δεδομένου ότι η αγορά κατοικίας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες οικονομικές αποφάσεις στη ζωή μας, και για αυτό θα ήταν καλό πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή να γίνουν μια σειρά από έλεγχοι, που θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η απόφαση αποτελεί τη σωστή επιλογή.

Έλεγχος της προσωπικής σας απόφασης

Πρώτο στάδιο, αποτελεί η προσεχτική επιλογή της περιοχής και της κατηγορίας του ακινήτου τα οποία θα καθορίσουν το εύρος τιμής του. Είναι σημαντικό η αγορά του ακινήτου να πληροί της προϋποθέσεις της οικογένειας, όσον αφορά τις ανάγκες και τη λειτουργία της καθημερινότητας, όπως η προσβασιμότητα σε αγορά, συγκοινωνίες, σχολεία κ.α.

Επίσης, στις παραμέτρους επιλογής ενός ακινήτου συνίσταται να συνεκτιμηθεί η μεταπωλητική του αξία και η ευκολία μελλοντικής ενοικίασης, παράγοντες που θα καταστήσουν τη συγκεκριμένη αγορά σαν μια καλή μελλοντική επένδυση Φυσικά, είναι σημαντικό να έχετε ελέγξει ότι η χρηματοδότηση του ακινήτου, ιδίως αν υπάρχει στεγαστικό δάνειο, μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις (έλεγχος βαρών του ακινήτου καθώς και πιθανών πολλαπλών ιδιοκτητών).

Βέβαια, επειδή η αγορά ενός σπιτιού αποτελεί προσωπική υπόθεση, πρώτα από όλα θα πρέπει να νιώθετε και να αισθάνεστε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να φιλοξενήσει τα όνειρά σας και γίνει το νέο σας σπίτι.

Νομικός έλεγχος

Υπεύθυνος για τον νομικό έλεγχο είναι ο δικηγόρος. Κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών του τιμήματος του ακινήτου, συνιστάται ο νομικός έλεγχος του ακινήτου και ο έλεγχος τίτλων του.

Ο δικηγόρος οφείλει να εξετάσει:

  • Tην νομική κατάσταση του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.
  • Αν το τίμημα της δικής του αγοράς είναι εξοφλημένο ή υπάρχει κάποια προσημείωση, υποθήκη ή κάποιες διεκδικήσεις ή αγωγές σε βάρος του ακινήτου.
  • Με μεγάλη προσοχή του τίτλους, ώστε να δει τη νομιμότητα του τρόπου κτήσεως του προς μεταβίβαση ακινήτου του ή των δικαιοπαρόχων.
  • Την οικοδομική άδεια του ακινήτου στην αρμόδια Πολεοδομία για να διαπιστώσει εάν είναι τυχόν αυθαίρετο ή όχι, εάν υπάρχουν τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις ή υπερβάσεις σε σχέση με την άδεια.

Τεχνικός έλεγχος

Υπεύθυνος για τον τεχνικό έλεγχο είναι ο πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

 Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικός αλλά συνιστάται σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του ακινήτου είναι σύμφωνα με του πολεοδομικούς κανόνες και δεν έχει κατασκευαστικά ή στατικά προβλήματα. Επίσης, έτσι επιβεβαιώνουμε την ποιότητα κατασκευής του ακινήτου και τυχόν υπερβάσεις ή παραβάσεις χώρων.

Σε περίπτωση οικοπέδου ελέγχεται η οικοδομησιμότητα και οι υποχρεώσεις ιδιοκτησίας.