Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτική υποστήριξη (εμπορική, νομική, δανειοληπτική κ.α.)
 • Εκτίμηση ακινήτων
 • Ενοικίαση, πώληση, αγορά Commercial και Residential ακινήτων
 • Επενδυτικά Ακίνητα
 • Αντιπαροχές Οικοπέδων
 • Επίπλωση ακινήτων κατόπιν ανάθεσης
 • Τεχνική υποστήριξη (επισκευές- επιδιορθώσεις, συντήρηση, αναπαλαίωση, διακόσμηση)
 • Διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων
 • Προτάσεις διακόσμησης με εξειδικευμένους συνεργάτες
 • Συνεργασία με όλες τις τράπεζες για στεγαστικά δάνεια
 • Νομικές υπηρεσίες μέσω εξειδικευμένων συμβούλων
 • Εποχιακές μισθώσεις